Hrádok Chmeľov Zadňa Hura

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Chmeľov
Okres Prešov
Prešovský kraj