Hradisko Martinský vrch - Slowakische Burgen

Hradisko Martinský vrch

Settlement
Settlement
Gemeinde Nitra
Bezirk Nitra
Kreis Nitra