Uhrovec

Uhrovec - pohľad od juhu
Uhrovec - pohľad od juhu
©  Jofo  03.2002