Hrad Tekov - Slowakische Burgen

Hrad Tekov

Verschwundene Burg
Verschwundene Burg
Gemeinde Starý Tekov
Bezirk Levice
Kreis Nitra

Diskussion

Gabriel     14.01.2019  10:53:30
https://mylevice.sme.sk/c/22023051/zo-sidla-tekovskej-zupy-je-dnes-razovita-obec.html