Pajštún

Pajštún - vstupná brána
Pajštún - vstupná brána
©  Jofo  01.2006