Krásna Hôrka - Slovenské hrady

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka - cca týždeň po vyhorení - pohľad na stánok so suvenírmi a zvyšky z obhorenej strechy
Krásna Hôrka - cca týždeň po vyhorení - pohľad na stánok so suvenírmi a zvyšky z obhorenej strechy
03.2012
Poslal:  More_Ja  30.10.2012