Hrad Dúbravica - Slovenské hrady

Hrad Dúbravica

Obrázky

Dúbravica - interiér

Obrázky od návštevníkov

Dúbravica - Hrad je v dos zlom stave
Dúbravica - Hrad je v dos zlom stave
Dúbravica - hrad s kaštie¾om
Dúbravica
Dúbravica - interiér
Dúbravica - interiér
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica
Dúbravica - je to smutné ale Dúbravica stále chátra a ¾udia si v jeho útrobách robia smetisko

Pridanie obrázku

Maximálna povolená ve¾kos súboru je 500 kB.
Na obrázok sa nesmú vzahova autorské práva, ktoré by vystavením na stránke boli porušené.
Obrázok nesmie obsahova copyright informáciu ani logo inej stránky.
Autor*:
E-mail:
Dátum fotografie:
Popis:
Súbor*:
* Polia oznaèené hviezdièkou sú povinné!