- Slovenské hrady

História kaštieľa v Stupave

Stupavský kaštieľ podľa mnohých zdrojov stojí na mieste zaniknutého Stupavského hradu. Avšak objavuje sa i teória, že bol postavený na mieste šľachtického domu - kúrie zo 16. storočia.

V polovici 17. storočia prestaval Pavol Pálffy pôvodný objekt na ranobarokový opevnený kaštieľ. O sto rokov neskôr sa uskutočnili opravy a dostavby, pri ktorých vzniklo čestné nádvorie a kaplnka. Baroková výmaľba kaplnky a reprezentačných priestrov bola od K. Lotza.

Poslední majitelia Károlyiovci získali kaštieľ v roku 1867, prestavali ho podľa projektu arch. M. Ybla v romantickom duchu s použitím rokokových vzorov. V tomto období bol založený aj prírodný park.

Za druhej svetovej vojny kaštieľ poškodili, poslední Károlyiovci ho opustili v roku 1945. O dva roky neskôr ho spustošil požiar. V rokoch 1956-58 bol obnovený podľa projektov R. Hirtha.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku
Eva Križanová, Blanka Puškárová - Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1990
Ďalšie zdroje:
www.stupava.sk