- Slovenské hrady

História hradu Čeklís

Vznik hradu

O vzniku hradu sa zachovalo len málo spoľahlivých správ aj napriek tomu, že bol postavený na strategickom mieste, v tzv. bráne cesty od Dunaja na Považie. Čeklís začali stavať pravdepodobne po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1290. V listine bratislavskej kapituly, sa spomína Pavol, syn pezinského grófa Kozmu, s prídomkom "de Chekluez". I keď sa o samotnom hrade priamo nehovorí, predpokladá sa, že v obci, kde sa vyberalo mýto, existoval zárodok hradu, resp. strážna veža.

Castrum Chekles

O existencii hradu začiatkom 14. storočia svedčí listina o darovaní (vrátení) hradu "Castrum Chekles" pánovi Abrahámovi kráľom Karolom Róbertom.

Majitelia

Koncom 14. storočia sa hrad dostal opäť do kráľovských rúk. Kráľ Žigmund dal za neho potomkom comesa Abraháma hrad Oponice. V nasledujúcich storočiach bol v súkromných rukách. Postupne ho vlastnili grófi zo svätého Jura a Pezinka, Báthoryovci, Thurzovci až koncom 17. storočia sa stal majetkom rodiny Eszterházyovcov.

Zánik

V čase rákocziho povstania hrad i poddanská obec Čeklís boli vypálené. Dedinu opäť postavili ale hrad zostal v ruinách. Majiteľ Jozef Eszterházy si nechal postaviť neďaleko hradu barokový kaštieľ (1720 - 1722).

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Ľudovít Janota, Slovenské hrady, Tatran, Bratislava, 1975
Ľudovít Janota, Slovenské hrady I, 1935
Jaroslav Nešpor, časopis Krásy Slovenska, 1,2/2003