Gemerský hrad - Slovenské hrady

Gemerský hrad

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Gemer
Okres Revúca
Banskobystrický kraj
Zaniknutý hrad z 12. storočia, zničený v 16. storočí.

Ďalšie názvy

Gemer; 1198 Gomur, 1216 castrum Gumur, 1389 castrum Gumuriensis, 1308 castrum Gwmwriensis, maď. Gömör

História

Kronikár Anonymus uvádza, že hrad bol okolo roku 1200 centrom rozsiahlej a na rudy bohatej župy. Vierohodne sa v listinách spomína od roku 1216. Vtedy však mal azda drevohlinitý charakter, nanajvýš s jedinou kamennou vežou. Vpád Mongolov v roku 1241 ho nepochybne vážne poškodil, pretože rozhodujúcu porážku na rieke Slaná utrpel kráľ Belo IV. takmer na dohľad od hradu. Po jeho predpokladanom zničení došlo zanedlho k obnove, ale svoju bývalú dôležitosť už nenadobudol. Už Belo IV. ho údajne na čas prepustil Gallusovi (Havlovi) Spišskému. Politická správa v 14. storočí však bola aj naďalej spojená s hradom, i keď ho kráľ Žigmund dal do zálohy Jánovi Naďovi z Plešivca, od ktorého si ho vydobil Ján Perényi. Tendencia sťahovať župné centrá k hospodárskym strediskám však viedla k presunu úradov do neďalekého Plešivca a tamojšieho nížinného hradu. A keď bol Gemerský hrad v roku 1458 ako oporný bod bratríkov zničený, pravdepodobne ho už neobnovili.

Citácia z knihy:
Miroslav Plaček, Martin Bóna, Encyklopédia slovenských hradov, Slovart, Bratislava, 2007
Spracovanie poslal:
Pavol Koval

Súčasný stav

Zo stavby zostali iba úplne deštruované základy, ktoré sú prerastené vegetáciou.

Literatúra:

Súpis pamiatok na Slovensku
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Diskusia

Eifel     26.05.2017  07:49:22
48.4546458N, 20.3147589E
Andy       31.12.2015  19:21:11
Dear Dominika, treasure hunting is illegal in our country. You can be put to prison from 2 to 10 years. Just for your information.
Milan       24.09.2011  18:29:15
Lokalita tohoto významného / komitátneho / hradu sa nachádza na severnom okraji obce ,poloha Várhegy . Veľmi ľahký prístup. Severne od hradu /cca 250m/ predsunutá pevnôstka.
DŽ     22.08.2009  10:12:01
Prosím vás ten hrad je priamo nad obcou alebo niekde za obcou. Je tam veľa kopcou a ani gemerčania nevedia na ktorom je.
Dominika     04.03.2009  16:44:29
It would be helpful, if someone could write here the GPS coordinates for the ruin, please.